Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
kursy_boks_2016.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Testy maturalne z angielskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z angielskiego, matura 2016, maj - pp (stara matura)

rok: 2016

Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2016 r.
Poziom podstawowy.
Formuła do 2014 "Stara matura".


Zakres tematyczny testu

1. Zdający określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje.
Zdający określa kontekst komunikacyjny.

3. Zdający selekcjonuje informacje.
Zdający określa główną myśl tekstu.


Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg