Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
kursy_boks_2016.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Testy maturalne z angielskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z angielskiego, matura 2016, maj - pp

rok: 2016

Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2016 r.
Poziom podstawowy.
"Nowa matura", formuła od 2015.


Wyniki testu oraz rozwiązania są widoczne online natychmiast po rozwiązaniu testu. 

Zakres tematyczny testu

1. Zdający określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

2. Zdający określa główną myśl tekstu.
Zdający określa intencje nadawcy/autora tekstu.
Zdający znajduje w tekście określone informacje.

3. Zdający znajduje w tekście określone informacje.

4. Zdający rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

5. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

6. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).


Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg