Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg
ATAS_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg

Testy maturalne z angielskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z angielskiego, matura 2016, maj - pp

rok: 2016

Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2016 r.
Poziom podstawowy.
"Nowa matura", formuła od 2015.


Wyniki testu oraz rozwiązania są widoczne online natychmiast po rozwiązaniu testu. 

Zakres tematyczny testu

1. Zdający określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

2. Zdający określa główną myśl tekstu.
Zdający określa intencje nadawcy/autora tekstu.
Zdający znajduje w tekście określone informacje.

3. Zdający znajduje w tekście określone informacje.

4. Zdający rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

5. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

6. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).


Szkoły policealnePrzegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif