Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
kursy_boks_2016.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Testy maturalne z angielskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z angielskiego, matura 2016, maj - pr

rok: 2016

Test został utworzony na podstawie matury z maja 2016 r.
Poziom rozszerzony.
"Nowa matura", formuła od 2015.


Zakres tematyczny testu

1. Zdający znajduje w tekście określone informacje.

2. Zdający rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

3. Zdający znajduje w tekście określone informacje.
Zdający określa główną myśl poszczególnych części tekstu.
Zdający oddziela fakty od opinii.

4. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

5. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

6. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).


Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg