Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
kursy_boks_2016.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Testy maturalne z angielskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z angielskiego, matura 2016, maj - pr (stara matura)

rok: 2016

Test został utworzony na podstawie matury z maja 2016 r.
Poziom rozszerzony.
Formuła do 2014 "Stara matura".


Zakres tematyczny testu

1. Zdający stosuje zmiany struktur leksykalno-gramatycznych, rejestru, stylu lub formy tekstu.

2. Zdający stosuje zmiany struktur leksykalno-gramatycznych, rejestru, stylu lub formy tekstu.

3. Zdający selekcjonuje informacje. Zdający określa główną myśl tekstu.

4. Zdający rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

5. Zdający rozpoznaje różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście.


Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg