Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
kursy_boks_2016.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Testy maturalne z angielskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2011 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2010 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2010 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2010 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2009 r.
Poziom rozszerzony.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2009 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2009 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2008 r.
Poziom rozszerzony.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2008 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2008 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2007 r.
Poziom rozszerzony.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2007 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2007 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2006 r.
Poziom rozszerzony.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2006 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2006 r.
Poziom dwujęzyczny.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2005 r.
Poziom rozszerzony.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2005 r.
Poziom podstawowy.
Test został utworzony na podstawie matury z maja 2005 r.
Poziom dwujęzyczny.
Poprzednie

Przegląd uczelni
w Polsce
Collegium_Da_Vinci_boks_220_PL.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg